Τι είναι Ρομποτική;

Η Ρομποτική είναι ο κλάδος της επιστήμης που μελετά τις μηχανές εκείνες που μπορούν να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο στην εκτέλεση μιας εργασίας, η οποία συνδυάζει τη φυσική δραστηριότητα, με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η τρέχουσα χρήση των ρομπότ βρίσκεται στη βιομηχανία, η οποία αποτελεί έναν αναπτυγμένο και ώριμο τομέα εφαρμογής της ρομποτικής τεχνολογίας. Σημαντικοί τομείς εφαρμογής της ρομποτικής τεχνολογίας είναι η εξερεύνηση του διαστήματος, η ιατρική, οι αγροτικές εφαρμογές, η έρευνα και διάσωση, κ.ά.

Eκπαιδευτική ρομποτική

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική είναι μέθοδος μάθησης και διεπιστημονικής διδασκαλίας. Οι επιστημονικοί τομείς των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών συναντώνται με τους τομείς της Γλώσσας και της Δημιουργικότητας και συγκροτούν ενιαίες δραστηριότητες μάθησης.

Μάθηση βάσει Σχεδίου - Project-based Learning

Οι μαθητές ενθαρρύνονται να είναι οι πρωταγωνιστές της μάθησης τους. Σχεδιάζουν και οργανώνουν την δράση τους καθώς και την παραγωγή αποτελεσμάτων και τελικών προϊόντων, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της “Μάθησης βάσει Σχεδίου- Project-based Learning”,η οποία εξασφαλίζει και αναπτύσσει την αυτονομία και την υπευθυνότητα των μαθητών.

Μάθηση μέσα από το παιχνίδι

Εκπαιδευτική ρομποτική είναι ιδανική για γονείς που αναζητούν κάτι ιδιαίτερο στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Η συνιστώσα ψυχαγωγική και παιγνιώδης διάσταση καθιστά τις δραστηριότητες με τα Robotάκια Hellas, ιδανικά τόσο για τους γονείς όσο και για τα παιδιά.

Εκπαιδευτικά “Robotάκια Hellas” = “Μάθηση μέσα από το παιχνίδι”.