Εργαστήρια Bee-Bot®

για παιδιά 5 - 11 χρόνων

Τα Bee-Bot® είναι βραβευμένα, προγραμματιζόμενα ρομπότ εδάφους, ιδανικά για μικρά παιδιά, αγόρια και κορίτσια. Η Εισαγωγή στην Ρομποτική και η διδασκαλία προγραμματισμού, μέσω αυτών των μικρών ρομπότ, προσφέρει: ατελείωτες ώρες δημιουργικής μάθησης και παιχνιδιού.

Με τα “Bee-Bots” της Robotάκια Hellas, τα παιδιά θα γνωρίσουν, θα χειριστούν, και θα προγραμματίσουν πραγματικά ρομπότ.

Με δραστηριότητες βιωματικής και επιταχυνόμενης μάθησης, οι οποίες ενισχύουν την δημιουργική σκέψη, τα παιδιά θα εργαστούν συνεργατικά για να επιλύσουν καταστάσεις προβληματισμού, σχετικές με τον προγραμματισμό και τους χειρισμούς των ρομπότ.

Κάθε παιδί χειρίζεται και ένα ρομπότ!

Το πρόγραμμα των εργαστηρίων Bee-Bots®: Introduction to Robotics της “Robotάκια Hellas” ακολουθεί τις υποδείξεις της Bee-Bot® και την στοχοθεσία των Επίσημων Αναλυτικών Προγραμμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου & των ΗΠΑ.

Tα παιδιά αποκτούν Βεβαίωση για την Συμμετοχή τους στο εργαστήριο αυτό.